SDK FAQ

DYMO biedt een op Apple Script gebaseerde SDK voor Mac OS. De DYMO SDK voor Linux bestaat uit CUPS-stuurprogramma's en verschillende voorbeelden van opdrachtregelscripts. U kunt de MacOS SDK hier downloaden. U kunt Linux SDK- en CUPS-stuurprogramma's hierdownloaden.

Ja. We hebben .NET-voorbeelden toegevoegd aan de nieuwste SDK. Voorbeelden zijn beschikbaar in C#, VB, ASP.NET en C++. De voorbeelden geven ook aan hoe u de rolselectie kunt regelen als u de LabelWriter Twin Turbo printer gebruikt en hoe via het tape-gedeelte van de LabelWriter Duo printer kan worden geprint.

Dit gebeurt als u de labelgrootte niet goed instelt in uw applicatie. De DYMO SDK bevat een voorbeeld VB-programma (genoemd ?Paper Size?) dat de Windows API gebruikt om een papierformaat in een printerstuurprogramma in te stellen.

Er is geen Java-voorbeeld omdat het software van derden vereist die u moet licentiëren, downloaden en instellen met uw Java Development Environment.

Ja. Voor Internet Explorer hebben we Java Script- en VBScript-voorbeelden opgenomen in de nieuwste versie van de SDK. Voor Firefox hebben we drie XPCOM-objecten geïntroduceerd: nsIDymoAddin, nsIDymoLabels, en nsIDymoTape. Deze objecten bieden dezelfde functionaliteit als de interfaces IDymoAddin, IDymoLabels en IDymoTape (die deel uitmaken van de high-level COM-interface). U kunt deze XPCOM-objecten uit Java Script gebruiken om labels te printen vanaf een webpagina die in de Firefox-browser is geladen. Het XPCOM-voorbeeld illustreert dit proces.

Dat hangt af van de programmeertaal die u gebruikt. Probeer de volgorde waarin u deze twee functies instelt te wijzigen. Als uw programma bijvoorbeeld niet werkt wanneer u de afbeeldingsbron instelt en dan de bestandsnaam, probeer dan eerst de bestandsnaam in te stellen en daarna de afbeeldingsbron.

De IDymoTape interface biedt de functionaliteit om labels te maken met behulp van het (D1) cassettegedeelte van de LabelWriter Duo printer. Zie de documentatie bij de Software Development Kit (SDK) voor meer gedetailleerde informatie. Het Tape SDK-voorbeeld (geschreven in VB) laat zien hoe u kunt printen via het tapegedeelte van de LabelWriter Duo-printer.

De IDymoAddIn3- en IDymoAddIn4 COM-interfaces hebben extra functies die het printen via de LabelWriter Twin Turbo ondersteunen. De "Print2()"-interface van IDYMOAddIn3 wordt gebruikt om de uitvoer naar een bepaalde rol te sturen (zie de SDK-documentatie voor meer details). De .NET-voorbeelden laten u ook zien hoe u kunt printen op een LabelWriter Twin Turbo.

De IE-scriptvoorbeelden die bij de DLS SDK worden geleverd, gebruiken de functie SetAddress om adreslabels te printen. Om barcodelabels te printen, moet u SetAddress vervangen door de SetField-functie. Om barcodes vanaf een webpagina te printen, opent u de DYMO Label Software (DLS) en maakt u een nieuw label. Plaats een barcode-object op het label. Stel de symbologie voor het barcode-object in. Noteer de referentienaam voor het barcode-object op het label. De standaardnaam is: BARCODE. Sla het labelsjabloon op.

Ja, die is beschikbaar. U kunt het downloaden van onze ontwikkelaarsblog: Klik hier

Ga in dat geval naar de DYMO Developers blog Klik hier.

De high-level COM-interface is de eenvoudigste manier om labelprintmogelijkheden aan uw applicatie toe te voegen en moet als de standaardmethode worden beschouwd. Met de high-level COM-interface kunt u een label printen met slechts vijf coderegels (zie de JavaScript- en VBScript-voorbeeldcode voor voorbeelden). Als u labels wilt printen waarbij de plaatsing van de items (barcode, tekst, afbeeldingen, enzovoort) constant is, maar hun waarden veranderen, gebruik dan de high-level COM-interface. De low-level COM-interface is handig als u complexere bewerkingen moet uitvoeren, zoals het dynamisch maken, verplaatsen en vergroten of verkleinen van labelobjecten binnen uw applicatie. Deze extra mogelijkheden brengen een grote mate van complexiteit met zich mee. De DLL-interface is de meest complexe maar ook de krachtigste interface. Het is niet nodig voor een applicatie die eenvoudige/standaardlabels maakt. Maar als u van plan bent een applicatie te schrijven voor het ontwerpen en printen van aangepaste labels, dan is de DLL-interface wellicht geschikt. De DDE-interface is bedoeld ter ondersteuning van oudere applicaties die in het verleden zijn ontwikkeld en niet meer mogen worden gebruikt. Alle door de DDE-interface geboden functionaliteiten worden ondersteund door de high-level COM-interface.

Sommige LabelWriter printers die na 1 april 2014 zijn gemaakt, kunnen niet goed worden geïnstalleerd op Windows® 7 pc's wanneer ze op een USB 3.0 poort zijn aangesloten. DYMO heeft een update ontwikkeld die dit probleem op deze printers zal verhelpen. Klik hier om te bepalen of u een dergelijke machine hebt en de fix te installeren. Klik hier